Ukjent historie fram i lyset

05.04.2017
Boe Johannes Hermansen
Aktuelt

For første gang foreligger det nå, på et skandinavisk språk, en samlet framstilling av kirkens historie i Nord-Afrika. Boken ”Steinene roper” er utgitt av Dagfinn Stærk.

Dagfinn Stærk (f. 1950) har utgitt boken ”Steinene roper” på Efrem forlag, om den kristne kirke i Nord-Afrika. FOTO: BOE JOHANNES HERMANSEN

- Jeg opplever en forpliktelse til å bringe fram historien, forteller Stærk, som gjennom de siste fire årene har arbeidet med boken, gjennom studier, besøk og kontakt med personer som er engasjert i oppbyggingen av kirken i flere av de nordafrikanske land.

Kirkens historie i Nord-Afrika er også historien om vår egen kirke, med dens røtter tilbake til oldkirken. - Historien her belyser en rekke problemstillinger som er aktuelle for kirken til alle tider, sier forfatteren. 
Eksempler

Stærk peker på menneskerettigheter og religionsfrihet som det i det 2. århundre ble etterspurt og argumentert for. Videre ble kirken her tvunget til å behandle kirkestyre og hva kirkelig enhet er, samt spørsmål omkring dåp, tradisjon, kirkens forhold til staten og tilpasninger i det kristne livet. Eller spørsmålet: bør den troende tillitsfullt møte døden gjennom martyriet? 
- Her er ingen enkle svar gitt, fremholder Stærk, som også tidligere har arbeidet med tekster fra kirkefedre i Nord-Afrika, og vært redaktør for bokserien Vitnesbyrd fra kirkefedrene.

Han nevner utsagnet fra Tertullian (ca. 150-225), en av oldtidskirkens mest betydningsfulle teologer, fra Kartago: «Martyrenes blod er kirkens såkorn». Og martyrene fra Scilli og andre som fulgte i sin Mesters fotspor kunne med vektigere grunner enn oss spørre hvilket vern Gud har å tilby sine troende. En senere biskop, Cyprian, spurte sin menighet i møte med pesten om de ønsket spesialbehandling for den plagsomme scirocco-vinden også? 

Vitalt område

Dette kirkelandskapet ved Middelhavets sydlige bredder – med Kartago i dagens Tunisia som bropilar mot Roma og hovedsete for Romerrikets områder i Afrika – var et svært vitalt område i verdenskirken. Mens liturgien i Roma ennå var på gresk, foregikk den på latin i Nord-Afrika, og noen av de første bøker på latin ble skrevet her – av skikkelser som skulle bli stående som søyler i den kristne katedral – med Augustin som den mest ruvende.

- Hva er det mest interessante trekk du har sett?

- Det er foruten martyrhistorien betydningen av den kristne tro i dagliglivet som endrer sosiale strukturer i samfunnet, svarer han.

Kirkens tilbakegang

Boken omhandler også tilbakegangen. Etter å ha vært betydningsfull i flere hundre år sank kirken i Nord-Afrika ned i historiske lag av sand, fullstendig assimilert av den muslimske ekspansjon.

- Dette har flere årsaker, både ytre forhold og indre kirkelige stridigheter, samt en rekke andre forhold, sier Stærk som behandler spørsmålet i bokens siste kaptittel.

Lagt grunnlaget

Stærk tilføyer: - Men den kristne kirke i Nord-Afrika hadde lagt grunnlaget for mye av det som ettertidens kirker over hele verden har trodd og praktisert. Dette er det viktig å få kjennskap til, vi som så lett hopper paradis over tiden og lander alt av eventuell før-reformatorisk betydning i Roma eller i kirkens fremvekst innerst i Middelhavet.

Forfatteren er bosatt i Halden og har sin bakgrunn som mangeårig pastor i Frikirken.