Yrkesforbud for proster

08.03.2017
FBB
Aktuelt fra andre

"Biskopenes veileder til ny vigselsliturgi innebærer yrkesforbud i Den norske kirke. Prester som for sin samvittighets skyld ikke kan legge til rette for vigsel som bryter med Guds bud, vil ikke kunne få lederstilling som prost i kirken," skriver Rolf Kjøde i et innlegg på Verdidebatt.

Rolf Kjøde

Les hele innlegget her.