Østfold

Velkommen til For Bibel og Bekjennelse (FBB) Østfold høsten 2018!

Kjære FBB-medlem / FBB-interessert!

Styret i FBB Østfold har gleden av å innby til nye viktige temamøter.

Etter modernismen kom postmodernismen. Modernismen strebet etter enhet. Postmodernismen hyllet forskjeller. Men under dette merkes en ny ensretting. Et sekulært grunnlag for felleskap og samfunnsliv tar form. Kristne går mot strømmen. For Bibelens lære gjelder i dag som før. Av Bibelen lærer vi å tenke. Børre Knudsen tenkte store tanker. Og handlet djervt. Bibeltillit må vise seg i bibeltroskap. Det er nok bare et kirkefolk som ut fra Bibelen våger en konfrontasjon med det avkristnede samfunns dogmer og normer, og som vender om til det kors vi er kalt til å bære i etterfølgelse av Kristus, som kan unngå å bli feid over ende av den verdslige ånd i vår tid.

Be for samlingene!

Program

Tirsdag 11. september kl. 18.30. Tema: Fra arven etter Børre Knudsen. Hvordan tenke om staten

og om kirken? Innledning ved pastor, dr. Ragnar Andersen.

Tirsdag 16. oktober kl. 18.00. Årsmøte. Møte samme dag kl. 18.45. Tema: Bibelen i ei postmoderne tid. Innledning ved tidligere Dagen-redaktør Johannes Kleppa.

 

Begge dager på Missingmyra bedehus, Missingmyrvn. 6, 1640 Råde (avkjørsel nr. 10 fra E 6 mot Solli og inn Missingmyrvegen ved første rundkjøring).

Vi vil ta oss tid til en matpause før plenumssamtale etter innledningen.

Medlemmer og andre er hjertelig velkomne!

 

Gode ønsker for liv og tjeneste
for lokallagsstyret
Ragnar Andersen (formann) pastor, ph.d.

 

Bjørnstadvegen 64, 1712 Grålum Tlf. 69 144 308 www.home.labarnaleve.org/randersen/