Østfold

FBB-Østfold høsten 2017 

Tirsdag 19. september kl. 18:30

Tema: Den lutherske reformasjonen som gjenoppdagelse av evangeliet og som kirkelig fornyelse. Innledning ved pastor Svein Granerud, mangeårig Normisjonsleder. Sted: Missingmyra bedehus, Missingmyrveien 6, Råde.

Tirsdag 24. oktober kl. 18:00

Årsmøte i FBB-Østfold. Møte samme dag kl. 18:45. Tema: Luthersk bekjennelse i dag. Innledning ved pastor, dr. Ragnar Andersen. Sted: Missingmyra bedehus, Missingmyrveien 6, Råde.