Østfold

Kjære FBB-medlem / FBB-interessert!

Igjen sender vi en halvårlig hilsen. Styret i FBB Østfold har gleden av å innby til nye viktige temamøter.

Våren 2017 vil vi samles om den grunnleggende bekjennelse av Guds treenighet og av Jesus Kristus som fullt og helt Gud og fullt og helt menneske. Her må fornuften tas til fange av troen på Guds åpenbaring. Men hvordan begrunner vi ut fra Bibelen at Gud er treenig, og at Jesus er både Gud og menneske? For oss selv og i møte med dem som ikke bekjenner det? Og hva betyr det for tro og liv? Det kan lønne seg å studere hva Luthers katekismer sier om de tre trosartiklene.

Professor Svein Rise har i en lang årrekke vært tilsatt ved Norsk lærerakademi. Hans fagområde er systematisk teologi, og han er opptatt av at treenighetslæren strukturerer kristen virkelighetsforståelse. Det er en dyktig fagteolog som har sagt seg villig til å innlede på begge møtene.

Be for samlingene!

Program:

Torsdag 9. mars kl. 18.30. Tema: Gud er én, men tre personer. Hvordan begrunner vi dette, og hva betyr det for oss? Innledning ved professor, dr. Svein Rise.

Torsdag 27. april kl. 18.30. Tema: Jesus Kristus er både Gud og menneske. Hvordan begrunner vi dette, og hva betyr det for oss? Innledning ved professor, dr. Svein Rise.

 

Begge dager på Missingmyra bedehus, Missingmyrvn. 6, 1640 Råde (avkjørsel nr. 10 fra E 6 mot Solli og inn Missingmyrvegen ved første rundkjøring).

Vi vil ta oss tid til en matpause før plenumssamtale etter innledningen.

Medlemmer og andre er hjertelig velkomne!

 

Gode ønsker for liv og tjeneste

for lokallagsstyret

Ragnar Andersen (formann) pastor, PhD

Bjørnstadvegen 64, 1712 Grålum Tlf. 69 144 308 www.home.labarnaleve.org/randersen/