1. s. i fasten: Jesus fristes i ørkenen - Matt 4,1-11

03.03.2015
Jacob Appell
Preken

Denne prekenen ble holdt i regi av FBB Nord-Hålogaland i februar 2015.

...Jesus fristes i ørkenen...