1000 års-riket i dispensasjonalismen

Dette foredraget ble holdt i regi av FBB Bjørgvin 22. november 2012. Det var en del av et kveldsseminar om 1000-årsriket og ble arrangert på NLA.

...Kjell Dahlene - 1000arsriket og dispensasjonalismen...