1000 års-riket og endetiden i følge Det nye testamente

25.11.2012
Gunnar Johnstad
Eskatologi

Dette foredraget ble holdt i regi av FBB Bjørgvin 22. november 2012. Det var en del av et kveldsseminar om 1000-årsriket og ble arrangert på NLA.

...Gunnar Johnstad - 1000arsriket og NT...