16. søndag etter Pinse: Ett er nødvendig, tid til Guds Ord

29.09.2014
Jan Bygstad
Preken Evangelium Guds Ord

Jan Bygstad holdt denne prekenen 28.09.2014 i anledning en bibelhelg i regi av FBB Nord-Hålogaland.

...Ett er nødvendig...