25 år siden Børre Knudsen ble vigslet

14.04.2022
Finn Indrebø
Kirkehistorie Kirkeordning Kirken Kirkelig vigsel Kirkesplittelse Kirke Kirkesituasjon Kirkekamp Kirkelig situasjon Kirkelige handlinger Kirke og stat Lære Læreforpliktelse Læreforskjeller Børre Knudsen Biskop

Aktuelt

Finn Indrebø

6. april er det 25 år siden Børre Knudsen ble vigslet til biskop i Kautokeino kirke. Han talte den ubibelske lære i kirken rett imot. Han ville at Bibelen og bekjennelsen skulle være kirkens læregrunnlag.

Derfor var hans første bispepreken en preken om lov og evangelium - binde- og løsenøkkelen, begge deler.

Bindenøkkelen henger sammen med løsenøkkelen, slik som loven og evangeliet hører sammen - uten at det må blandes sammen. Bindenøkkelen er en anvendelse av loven for den som åpenbart vil leve i synd ut fra Guds ord. Og løsenøkkelen anvendes ut fra evangeliet for den botferdige som vil følge Jesus.

Her er det kirketukt kommer inn i bildet, ut fra Matt 18. Å bannlyse er å utelukke en åpenbart ubotferdig synder fra Herrens nattverd til vedkommende går i seg selv og vender om.

Når vi så i dag ser hva som har skjedd de siste 25 år i Den norske kirke, er det skremmende - ja, at det er blitt så galt at "rosa undervisning" skal undervises av "rosa folk" til kirkens arbeidere.

At ikke kirken selv er i stand til å undervise sine tjenere ut fra Guds ord i disse ting, er jo meget underlig. Det begynte med fosterdrap, så kom homofili og andre ugudelige ting inn i kriken. Og nå kan en jo spørre om det er nødvendig å bli frelst fra synden og døden og djevelens makt.

Er det hele nå blitt snudd på hodet i Den norske kirke, slik at de som i sannhet vil bøye seg for Guds eget ord i lov og evangelium, blir betraktet som ugudelige?

Da er jo Jesu ord virkelig aktuelle: "Dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt. De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid da hver den som slår dere ihjel, skal tro at han gjør Gud en dyrkelse, og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen, og heller ikke meg", sier Jesus i Joh 16,1-3. Dette er viktig i dag å tenke over for enhver av oss, slik at Ordet får gjøre sin gjerning i våre hjerter, og at vi som bekjenner troen, holder fast på det som Bibelen sier.

Sal 139,17-24: «Hvor vektige dine tanker er for meg, Gud, hvor store deres summer! 18 Vil jeg telle dem, så er de flere enn sand; jeg våkner opp, og jeg er ennå hos deg. 19 Gud, gid du ville drepe den ugudelige, og I blodtørstige menn, vik fra meg - 20 de som nevner ditt navn til å fremme onde råd, som bruker det til løgn, dine fiender! 21 Skulle jeg ikke hate dem som hater deg, Herre, og avsky dem som reiser seg imot deg? 22 Jeg hater dem med et fullkomment hat; de er mine fiender. 23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangehånde tanker, 24 og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!»

Gud signe biskop Børre Knudsens minne!

Finn Indrebø

(Tidligere publisert i Dagen)