4 søndag i faste - Det sanne brød fra himmelen, Joh 6,24-36

Denne prekenen ble holdt søndag 6. april 2014 i anledning en bibelhelg i regi av FBB Nord-Hålogaland.

...2014 04 06 Sverre Boe 4 s i faste Det sanne brod fra himmelen Joh 6 24-36...