Å be med Jesus og disiplene

17.02.2018
Helge Unneland
Bønn

Bibelhelg i regi av FBB Bjørgvin februar 2018

...Å be med Jesus og disiplene...

Helge Unneland