Å bekjenne troen - hva er det?

29.01.2013
Kåre Svebak
Bekjennelse

Åpenbaringsordets Gud er kilden til kirkens bekjennelse og tro, vel begrunnet i en bevitnet Jesus-historie, slik Skriftene har sagt.

Illustrasjonsfoto. Justin Martyr var en frimodig bekjenner av troen. (via Wikimedia Commons)

Kåre Svebak greier ut om hva kristen bekjennelse er. Artikkelen består av følgende delavsnitt:

  • "Vår hellige tro"
  • Bekjennelses årsak i en bevitnet historie
  • Jesus - "Gud Amen"
  • Salme 34 i Matteus-beretningen om Cæsarea Filippi-hendelsen
  • Innholdsbestemte formler om Jesu person og verk
  • Den nytestamentlige homologi
  • Johannes-skriftenes Kristus-vitnesbyrd
  • Troskapens forbilde og norm
  • Konklusjon