Å være en ordets gjører (Jak 1,25)

29.02.2016
Gunnar Andersson
Jakobs brev Bibeltime

Gunnar Andersson taler over Jak 1,25. Møte i regi av FBB Nord-Hålogaland.

...Å være en ordets gjører...