Årsmøte i Nordeuropeisk Lutherakademi (NELA)

09.11.2020
Knut Alfsvåg
NELA Kunngjøringer

Årsmøtet til NELA ble holdt på GoogleMeet 27. oktober.

NELA Formann Knut Alfsvåg (Foto:Boe Johannes Hermansen)

Med deltagelse av medlemmer fra Finland, Norge, Sverige og Danmark. Formannen, Knut Alfsvåg, åpent med å lese fra 2. Kor 13 og bønn. Han nevnte særlig "Vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten" (vers 8).

Pastor Erik Okkels ble valgt til ordstyrer og førte deltagerne gjennom dagsordenen. Årsmelding og regnskap for NELA for 2019 blev godkjent. Styremedlemmer på valg blev gjenvalgt. Der var også gjenvalg på prof. dr. Knut Alfsvåg som formann og gjenvalg på revisorer og sekretær. Årsmøtet mintes pastor Annssi Simojokis hjemlov til herligheten hos Herren - i takknemmelighet for hans tjeneste i NELA. Les mer om NELA her:

https://www.lutherakademi.org/