Alf Danbolt runder 70 år

21.03.2023
Torkild Masvie
Jubilant Prest Prestetjeneste Presteutdanning Teologi Misjonær MF

Jubileum

Alf Danbolt 70 år.

Alf Danbolt runder 70 år

Den 21. mars 2023 er det 70 år siden Alf Danbolt ble født i Fanarantsoa på Madagaskar, der hans familie var utsendt fra Det Norske Misjonsselskap. Hans far, Erling Danbolt, var rektor på presteskolen.

Som ettåring fulgte han far og mor og to eldre søsken til Oslo. Femten år senere flyttet familien til Bergen, der faren Erling Danbolt ble NLA´s første professor og rektor. I Bergen tok Alf gymnaset. Hans intellektuelle kapasitet og kristne integritet var viktig bagasje da han startet på teologistudiet ved Menighetsfakultetet 1972. Der leste han dobbelt pensum. Det var det pensum som fakultetet forlangte eksamenssvar fra. I tillegg leste han bøker som hadde et annet, klassisk luthersk bibelsyn som fastholdt bibelens ufeilbarlighet.

Skolelaget og deretter studentlaget var det stedet han hadde åndelig kristent felleskap. Der tok han ansvar i ledelse og undervisning. Metodisk var han i alt han gjorde, og han satte sin flid i solid styrearbeide der også en student ved navn Torill var leder. Året etter de møttes, giftet de seg den ene helga det ikke var andre arrangement i studentlaget.

I 1980 gjennomførte han feltpresttjeneste på Gardermoen. Deretter var han forkynner i Indremisjonen i Østfold og vikarprest i Borg bispedømme før han i 1982 fikk sin lange arbeidsperiode i Søndagsskoleforbundet, først som assisterende generalsekretær, og så generalsekretær. Han kunne kanskje ha fortsatt til dags dato i Søndagsskoleforbundet, eller han ville kanskje ha gått videre til en doktorgrad og hvem vet, blitt kirkehistorieprofessor? Men helseutfordringer gjorde imidlertid at han måtte fratre tjenesten i søndagsskolen tidlig på 2000-tallet.

Det ble umulig å komme tilbake i vanlig arbeid. I denne situasjonen kom det frem en annen side ved Alf Danbolt. Han klagde ikke på at hans helse satte slike begrensninger på ham, en person med stort intellekt, arbeidskapasitet og mange planer. Møysommelig fant han ut av hva han faktisk kunne gjøre. På denne tiden ble han medlem av Den Lutherske Kirke i Norge og fikk prestestatus der. Den viktigste rollen ble hans leder og veilederrolle overfor de unge prestestudentene som søkte seg inn i kirkesamfunnets presteopplæringsprogram, AdFontes. Når det 13. august i år blir ordinert fire unge prester fra dette programmet, oppgir samtlige av dem at Alf Danbolts ledelse av den ukentlige gjennomgangen av søndagens prekentekst har vært avgjørende viktig for deres egen utvikling.

Alf Danbolt har også gjort en stor innsats i FBB, blant annet gjennom svært mange år om medlem i sentralstyret i foreningen.

For meg har Alf Danbolts rolle som visebiskop og rådgiver vært uvurderlig.

Hva skal han nå gjøre videre? Han vil fortsette med det meste som før, enten det er kirke, prestestudenter eller familietid med sin Torill, to sønner, to svigerdøtre og seks barnebarn. Vi ønsker deg en flott feiring og Guds rike velsignelse over dagen med din familie.

Torkild Masvie

Biskop, Den Lutherske Kirke i Norge og Island