Alfsvåg ny FBB-formann

30.08.2018
Boe Johannes Hermansen
Aktuelt Sentralstyre Generalforsamling

Professor, dr. Knut Alfsvåg, Stavanger ble enstemmig valgt til ny formann i For Bibel og Bekjennelse (FBB) under foreningens generalforsamling 25. august, i tilknytning til Lutherske fordypningsdager, som ble holdt i DELK-kirken, Bergen.

Knut Alfsvåg (til venstre) overtar formannsvervet i FBB etter Erik A.H. Okkels, som imidlertid fortsetter som styremedlem. Foto: Boe Johannes Hermansen.

Alfsvåg, som de siste årene har vært nestformann i foreningen, etterfølger Erik A.H. Okkels, pastor i Det evangelisk-lutherske stift i Norge, som har vært formann de siste sju årene. Okkels ble valgt til medlem i sentralstyret og pastor/rektor Alf Danbolt, Tomter ble gjenvalgt til styret. Gjenstående styremedlemmer er: Stud. theol Sondre Frøyland Svenseid, Stavanger, pastor Eirik-Kornelius Garnes-Lunde, Oslo og sosionom Marianne Leine With, Røyken. Kontorfullmektig Marie Lyngmo Undsgaard, Sandvika og lærer Henning Abbedissen Alsaker, Bergen ble valgt til henholdsvis første og andre varamedlem. Daglig leder er prest/skribent Boe Johannes Hermansen, Råde. Årsmelding og regnskap, samt lovendringer, ble enstemmig vedtatt under generalforsamlingen. 

Les også: