Alkoholbruk og solidaritet

11.04.2005
Ukjent forfatter
(Ressurser) Alkohol

FBB-uttalelse:

Sentralstyret i FBB høsten 1993 (FBB-nytt 3/93.)

 


UTTALELSE OM ALKOHOLBRUK OG SOLIDARITET

 


  1. Alkoholen representerer idag et av de største samfunnsmessige onder vi har. Den utstrakte bruk og misbruk av alkohol i dagens samfunn medfører veldige omkostninger både for enkeltmennesker, familie og samfunn, og kan ødelegge mennesker både for tid og evighet. Av denne grunn er det nødvendig påny å besinne seg på en rett kristen holdning til alkohol.

    Derfor vil vi si:

  2. Vi må stå sammen med dem som kjemper mot alkoholens forbannelse i eget liv, og vi må stå sammen med de familier som er blitt ofre for misbruk av alkohol.

  3. I Den hellige Skrift fordømmes drukkenskap på det strengeste. Men Skriften gir ikke noe totalforbud mot å nyte alkohol i begrenset omfang, og derfor kan heller ikke noe menneske gi et slikt bud med guddommelig myndighet.

    Derimot setter Skriften hensynet til "den svake bror" opp som overordnet norm, og derfor er det ikke rett å pukke på sin kristne frihet i dette stykke. Heller skal vi si som apostelen: "Om mat fører min bror til fall, vil jeg aldri i evighet ete kjøtt, for ikke å føre min bror til fall", 1.Kor.8,13. Dette som her er sagt om mat, gjelder like meget om drikke.

  4. Av denne grunn plikter enhver kristen å sette hensynet til nesten foran hensynet til seg selv. For om jeg "har lov til alt, er det ikke alt som gagner". Denne plikt gjelder i særskilt grad prester og andre kristne ledere. I kraft av sitt kall er de også forbilder. Derfor er det nødvendig for disse å vise sterk tilbakeholdenhet i forhold til alkohol, både for å hindre alkoholikeren i å ta deres holdning til inntekt for eget misbruk, og for å støtte de familier som er rammet av alkoholens tragedie.

  5. Dette innebære også at ethvert alkoholpolitisk tiltak som søker å begrense misbruk i det norske samfunn, fortjener alle kristnes støtte.

  6. Når det gjelder spørsmålet om alkohol i nattverdvin, vil vi fremholde at Kristi innstiftelse da han brukte vin blandet med vann ved den første nattverd, står fast. Dette forhold medfører at ingen må søke å tvinge andre til mot sin samvittighet å bruke alkoholfri nattverdvin. På den annen side må bruk av alkoholholdig nattverdvin ikke benyttes som begrunnelse for annen bruk av alkohol.