Andakter gjennom året

03.05.2021
Boe Johannes Hermansen
Bokomtale Andaktsbok Pastor Bibelen Tro og liv Tro og tanke

Bokanmeldelse

Jostein Ørum: Telle dager Andakter gjennom året

Jostein Ørum: Telle dager 
Andakter gjennom året 
Verbum 2020  
Kr. 379 
 
Prest og skribent Jostein Ørum har vært menighetsprest i Den norske kirke, senere i Storsalen og er nå pastor i Randesund frikirke i Kristiansand. Han er en av Norges mestselgende kristne forfattere og har gitt ut bøker som Mitt umulige barn, Kjærlighetsarr og Skjør stillhet

 
I fjor gav han ut en andaktsbok på Verbum forlag, den første av ham. Den har fått den gode tittelen: Telle dager. Den er hentet fra Salme 90,11: «Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet!». 
Boken har en andakt for hver dag gjennom hele året og har dermed et omfang på vel 400 sider. Den er innbundet, flott utstyrt og har fint trykk. Boken skjemmes heller ikke av mange trykkfeil. Riktig en praktbok.  


Det viktigste i en andaktsbok er likevel innholdet, det som skrives. Jeg må si at Ørum er en gudbenådet forkynner. Han får fram evangeliet på så mange måter og fra så mange vinkler. Evangeliet om nåden i Kristus skinner derfor klart og sterkt i svært mange andakter.  


Han bruker hendelser og erfaringer, bilder, hendelser og eksempler fra eget og andres liv. Dessuten henter han fram personer fra kirkehistorien. Og han har et blikk utover, også til de forfulgte. I det hele har han en evne til å variere mellom alvor, humor og ettertanke.  


Forfatteren har en gave i å skrive enkelt og klart, og likevel poengtert. Ved gjennomlesningen har jeg satt utrolig mange pluss-tegn i margen. Ved noen andakter dobbelt pluss!  


En honnør også for kildehenvisninger og register med bibelsitater bak i boken. 


Men jeg har en anmerkning til tekstutvalget: Det er få andakter som tar opp etiske problemstillinger. Det ser ut til at forfatteren har hoppet bukk over mye av formaningsstoffet i Bibelen. Hvis vi for eksempel ser på de nytestamentlige brev, ser vi hvor mye plass det kristne livet får i konkret veiledning, for eksempel om sex og samliv. Behovet er ikke mindre i dag. Dette er en mangelvare i en bok som omfatter andakter for et helt år. 

Jeg har også spørsmålstegn til enkeltheter i noen av andaktene. Men disse er få i forhold til det totale antall andakter. 


Som Ørum sier i forordet: «Å lese et slikt stykke hver dag er en gammel praksis som har hjulpet mennesker til å vokse. Nedover, lik røtter som strekker seg ned i jordsmonnet. Oppover, like greiner som strekker seg mot himmelen. Utover, lik årringer som legger seg til stammen år for år».  


En slik hjelp kan denne andaktsboken gi. Hjertelig takk til forfatter og forlag for utgivelsen! 
 
Boe Johannes Hermansen