Angående boganmeldelsen af ”Luther stærke sager”.

14.05.2017
Finn B. Andersen
Martin Luther

Finn B. Andersen kommenterer Knut Alfvågs bokanmeldelse av boken "Luther stærke sager".

  • Les Knut Alfsvåg svar på denne kommentaren her.

Til For Bibel og Bekjennelse.

Angående boganmeldelsen af ”Luther stærke sager”.

Jeg synes ikke, det er en helt fair anmeldelse Knut Alfsvåg giver af min artikel i ”Luther stærke sager”. Med kun 20 sider til rådighed er det begrænset, hvor meget begrundelse, der kan bringes, når der samtidig skal være plads til en tekst af Luther.

Det ville have været fint af Knut Alfsvåg, hvis han havde gjort opmærksom på, at jeg faktisk har hele to bøger på min hjemmeside, hvor jeg uddyber Luthers syn på Guds frelsesvilje. Men Knut Alfsvåg er måske ukendt med min hjemmeside ”lutherdansk.dk”, som er verdens største netside om Luther. Som det eneste sted gives der adgang til hele Weimar-udgaven. Desuden har jeg selv oversat og udgivet mere end 10.000 sider Luther.

Men de citater, jeg bringer i artiklen er i øvrigt klare nok og er dækkende for det syn, Luther studerede og levede sig frem til efter 1530. Og hovedsagen er her, at når vi ser Jesus og hans forsonergerning, så ser vi samtidig direkte ind i Gud Fader eget hjerte. Ja, ind i den inderste og dybeste afkrog af Guds hjerte. Der er ingen dybere og mere skjulte eller hemmelige tanker i Gud hjerte og inderste væsen, end dem vi ser åbenbaret i Kristus. Den, der har set mig, har set Faderen, siger Jesus selv i Joh 14, 9. Og det skal ifølge Luther tages for fuldt pålydende, som han synger i vers 2 i: ”Vor Gud han er så fast en borg“: „Er heißt Jesu Christ, Der Herr Zebaoth, Und ist kein andrer Gott.“ Der er ingen anden Gud end Jesus.

Hvis Knut Alfsvåg havde besøg min webside, kunne han også se, at det ikke er Martin Schwarz Lausten, der bringer den første danske oversættelse af Luthers fortale til første bind af sine latinske skrifter. Den blev faktisk bragt først på min side.

I min artikel nævner jeg kort, at nogle teologer mente, at Gud stod bag Breiviks massakre. Til det skriver Knut Alfsvåg: ”Hvilken norsk teolog som har sagt det Andersen refererer til, vet ikke jeg.” – Og det er jo også reelt nok, at indrømme sin uvidenhed på dette punkt, men det siger vel mere om Knut Alfsvåg, end om min artikel.

I flere danske aviser (blandt andet Kristeligt Dagblad) var overskriften i hvert fald: ”Både danske og norske teologer mener, at der var Guds vilje, der lå bag Anders Behring Breiviks massemord.” Og man nævner blandt andet den norske teolog Ludvig Nessa, som studerede teologi ved Menighetsfakultetet, tog teologisk embedseksamen i 1976 og blev færdig med praktikum i 1977. Og jeg går ud fra, de danske aviser taler sandt her.

Jeg vil stærkt opfordre Knut Alfsvåg til at undersøge sagerne lidt bedre næste gang. Og så skal man i øvrigt være velkommen på ”lutherdansk.dk”, som også har en stor samling af Luther på norsk, foruden altså Luthers samlede værker på originalsproget.

Med venlig hilsen

Finn B. Andersen