Anmeldelse av Gunnar Innerdals doktoravhandling

28.12.2014
Boe Johannes Hermansen
Aktuelt Den Hellige Ånd

Master i kristendomskunnskap Gunnar Innerdal disputerte for doktorgraden 15. desember på MF, med avhandlingen "Spirit and Truth: A Systematic Reconstruction of Hans von Balthasar's Doctrine of the Spirit of Truth and its Connections to the Philosophy and Theology of Truth by the Theoretical Framework of Lorenz B. Puntel".

Gunnar Innerdal

Førsteopponent var professor dr Karen E. Kilby, Durham, andreopponent professor dr Eugene Rogers, Nord-Carolina. Førsteamanuensis dr Terje Hegertun var det tredje medlem av eksaminasjonskomitéen.

Knut Alfsvågs anmeldelse av avhandlingen kan lastes ned via lenken i venstre margen.