Anmeldelse av "Lilla guiden om transgender"

16.02.2023
Olof Edsinger
Aktuell kommentar Transbevegelse Kjønnsteori Kjønnsrevolusjon Kjønnsidentitet Kjønn Kjønnskamp Teologi Bokomtale

Bokanmeldelse

Olof Edsinger