Antologi med tekster fra siste 60 års danske kirkestrid

08.07.2024
Ole Fredrik Kullerud
Bokomtale KSBB Hartvig Wagner Danmark Kirken kvinnelige prester Kvinneprestmotstand Kvinnelig prestetjeneste Åndelig krigføring Åndelig Historie

Bokanmeldelse

Hartvig Wagner

Hartvig Wagner,

60 års åndskamp,

Odense: Hartvig Wagner og Forlaget Mellemgaard 2024,

244 s.

Fra Hartvig Wagners penn, nestor i Kirkelig samling om Bibel og Bekendelse

I Sverige og Danmark oppstod folkekirkenes lutherske bekjennelsesbevegelser som protest mot ordinasjon av kvinner til presteembetet, fra slutten av 1940-tallet i Danmark og ti år senere i Sverige. Vårt norske FBB er, som man vet, grunnlagt i forbindelse med striden om den liberale teologis plass i kirken for over 100 år siden, og var nærmest en skyggeregjering for Den norske kirke på generell basis. Den danske bekjennelsesbevegelsen (Kirkelig samling om Bibel og Bekendelse, med forkortelsen KSBB) er rammen for sogneprest emeritus Hartvig Wagners tekster, utgitt i år i publikasjonen 60 års åndskamp som skal omtales her. KSBBs historie er tematisk og personmessig mer konsentrert enn FBBs, med mange av de samme personene i sentralposisjon helt opp til vår tid.

I «legenden» om KSBB, «legende» her ikke i betydningen oppdiktet historie, men fortelling rett og slett, er biskop Chr. Baun av Viborg (fram til 1968) sentral, den siste i Folkekirken som ikke ordinerte kvinner. Baun var avgjørende for prosessen som førte fram mot skriftet, «pjecen», som danskene sier, Kirkens ja og nej, fra 1964 som protesterte mot innskrenkningen av kvinneprestmotstandernes frihet til å leve i samsvar med sin oppfatning. Elleve prester stod som underskrivere, og få år senere (1969) ble KSBB stiftet. Professor Regin Prenter i Århus spilte en avgjørende rolle for utformingen av skriftet. Det er dette skriftet som danner utgangspunktet for de 60 år med åndskamp som Wagner refererer til. Wagner var yngstemann av underskriverne den gang og er eneste gjenlevende i dag. Allerede 1947 ble imidlertid lovendringen som åpnet for kvinnelige prester vedtatt i Rigsdagen, og den første ordinert året etter. 514 prester protesterte mot reformen som de omtalte som en «skismatisk handling». Den første teksten i Wagners antologi er en to siders historisk innledning som tegner situasjonen i 1947-48 og hans egen plassering i livet på denne tiden. For ti år siden utgav Wagner et hefte til 50 årsjubileet, Kirkens ja og og nej: Glimt fra 50 års historie (Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse, 2014) hvor han skriver den fortløpende historien med tilbakeskuende ståsted dette året. Wagner kommer imidlertid stadig tilbake til fortellingen i mange av tekstene han har samlet i årets publikasjon.

Publikasjonen har hundre tekster, blant annet foredrag, enkelte prekener, formannsberetninger i KSBB og ikke minst avisinnlegg, i tillegg til den nevnte innledningsartikkelen. Tekstene er tematisk gruppert i 21 kapitler. Det store spennet i emner viner om et bredt engasjement. Bevegelsen og Wagner interesserte seg slett ikke bare for spørsmålet om kvinnelige prester. Enkelte av tekstene har naturlig nok mer blivende aktualitet enn andre. Som særlig givende nevner jeg blant mange et foredrag i bokens kap. 4 fra 1968 om Præstens private bibelbrug.

Særlig interessante var for meg også artikler hvor forfatterens bakgrunn som nytestamentler kommer til uttrykk, med uventede observasjoner og frisk tilnærming til tekster. Wagner har undervist i Det nye testamente ved Århus Universitet, ved det danske Menighedsfakultetet og Diakonhøjskolen i samme by; han var dessuten den første forstander på Børkop Bibelskole. Han har dessuten utgitt en nytestamentlig tidshistorie. Det Wagner i noen av tekstene skriver om nattverden kjenner denne anmelderen seg svært hjemme i. Til dette emnet finner man for øvrig en tekst av ham i skriftet KSBB viet ham til 90-årsdagen i 2019, I tillid til Guds Ord.1 Denne har tittelen «Forvaltningen af Den hellige Nadver, ‘Gør dette’», og er egentlig et foredrag holdt ved Kirkelig Samlings Kirkestævne i Esbjerg i 2018. Her kommer hans realistiske nattverdteologi til uttrykk. Integrert del av denne er nødvendigheten av samme type elementer ved nattverden som Herren selv brukte, brød og vin.

Summa summarum får vi i 60 års åndskamp et innblikk i dansk bekjennelsesluthersk teologi de siste par generasjoner. Særlig en del av innleggene rager ved teologisk vidd. Også astronomien, sin store hobby, streifer Wagner, og på dette feltet gav han ut en liten bok for få år siden.

Ole Fredrik Kullerud

1 I tillid til Guds Ord: Artikelsamling udgivet i anledning af KSBB-æresmedlem Hartvig Wagners 90-års fødselsdag 6. oktober 2019 (KSBB – Forlag 2019).