Apologetikk, en introduksjon

20.04.2005
Bjørn Hinderaker
(Ressurser) Apologetikk

Bilder som brukes for å beskrive aplogetens rolle og oppgave

Det ene er VEIRYDDEREN:

Vi skal hjelpe mennesker å fjerne hindringer (falske anstøt) slik at de kan komme til korset (det sanne anstøt) og våge troens sprang. (Jens Olav Mæland: "Ingen Unnskyldning" 1985)

Apologetikken er ingen intellektuell stige til himmelen, men er fokusert på å rydde vekk (spesielt de intellektuelle) hindringene for å motta evangeliet. I dagens åndsklima er det ikke tvil om at det er mye oppryddingsarbeid å ta fatt på!

Et annet sentralt bilde er BROBYGGEREN:

Der er en kløft mellom troens rike og verden. Denne kløften trenger vi å bygge bro over, og selv gå over og hente folk over broen inn i troens rike. (Alister McGrath: "Bridge Building" 1992). Slik forstått er apologetikken misjonsarbeid, hvor en opplagt oppgave er å kjenne til og forholde seg til den stedlige kultur, og så finne tilknytningspunkter for evangeliet. Vi burde tenke mer som misjonæren i møte med den moderne nordmann og -kvinne!

Et tredje bilde er SOLDATEN.

Arenaen er kampen om tanken, og målet å rive ned "tankebygninger" (2.Kor.10:5). Vår Vestlige kultur har kraftige mentale festninger som trenger å identifiseres og bygges ned. Blant aktuelle ideologier er postmodernismen, relativismen, sekularismen, hedonismen (listen er endeløs).

Det mest grunnleggende bildet for apologeten er ADVOKATEN:

Selve ordet "apologi" betyr jo forsvar (apologia) mot en anklage (kategoria) i en rettssal. Her forsøker han å vinne sine tilhøreres sympati, forståelse og overbevisning, ved å forklare, bevitne (sml. gresk "martys" - vitne) og begrunne sin sak.

Her trengs både intellektuell styrke, solid evidens og evne til å overtale.

Glimt fra den internasjonale arena:

L'Abri-bevegelsen:

Studie- og retreatsentra grunnlagt på 1950-tallet av den kristne tenkeren Francis A.Schaeffer med mottoet "ærlige svar på ærlige spørsmål". Ønsker å fremme en kristen helhetstenkning hvor som knytter sammen studier, fellesskap, bønn og praktisk arbeid. (http://www.labri.org)

Ravi Zacharias International Ministries:

En organisasjon i sterk vekst, fokuserer på å nå og vinne opinionsdannerne, og spesielt fokus på universiteter. (http://www.rzim.org)

The Whitefield Institute:

Ressurssenter under den engelske Lagsbevegelsen (UCCF) som veileder og utruster kristne til å møte sin samtid. Instituttet ligger i Oxford og tilbyr veiledning i apologetikk, filosofi, etikk og pedagogikk. (http://www.uccf.org.uk/wi)

Credo-Akademin:

Den svenske Lagsbevegelsens studiesenter som fokuserer på å "forstå samtiden og oppdage den kristen troens holdbarhet og relevans i dag." (http://www.credoakademin.nu)

Damaris (England):

Hjelper kristne til å relatere sin tro til samtidskulturen. (http://www.damaris.org)

I Norge:

"Kommunikasjon og Livssyn" et nytt fag (10 vekttall) på Mediehøgskolen Gimlekollen for kristne formidlere (forkynnere, prester, lærerer, journalister og lignende). Fokuserer formidling og identitetsdannelse i vår pluralistiske kontekst. Består av kommunikasjonsteori, livssynsanalyse, ungdomskultur og kristen apologetikk. (http://www.mediehogskolen.no)

"Åpne Dager på Hald" har blitt en årlig foreteelse på Lagets kurssenter i Mandal, et sted hvor apologetikken utfolder seg på et populært nivå.

Og det er blitt et kontaktpunkt for en del i landet som arbeider med slike spørsmål (http://www.hald.no).

 

Anbefalt norsk introduksjon:

Stefan Gusstavsson: "Kristen med god grunn" (Luther 1999)

Jens Olav Mæland: "Ingen Unnskyldning" (Lunde 1985)