Arne Jørgen Lund fyller 75 år

23.03.2021
Boe Johannes Hermansen
Jubilant Prest Prestetjeneste FBB Bibeltroskap Bibeltillit

Jubilant

Arne Jørgen Lund

En trofast FBB-er, prest Arne Jørgen Lund, Stathelle runder 75 år onsdag 24. mars.

Han er født og oppvokst i Råde. Etter gymnaset startet han på teologistudiet på Menighetsfakultetet, hvor han ble cand. theol i 1972. Året etter tok han praktikum og ble ordinert til feltprest. I 1974 ble han prest i Bamble, en stilling han hadde i 39 år, til han gikk av med pensjon. Jubilanten er fortsatt bosatt på Stathelle, sammen med sin kone Anne. Han mistet sin første kone, Torill, i kreft påskeaften 2006.

Arne er en livsglad person, med et ustoppelig humør og en sjelden positiv innstilling. Han har den gode kombinasjon med nærhet til mennesker og samtidig nærhet til Gud og hans ord. Han er opptatt av sine medmenneskers liv, og formidler Guds nåde og vilje inn i deres hverdag. Samtidig er han tro mot Guds ord, uten å bøye av. Han har i flere perioder vært medlem av sentralstyret i For Bibel og Bekjennelse (FBB).

75-åringen har evnen til å fornye seg og har derfor kunnet være prest så mange år på samme sted. I tillegg til Bibelen har han alltid minst en bok som han leser.

Arne er også opptatt av lokal- og kirkehistorie og har bidratt med sitt store engasjement i ulike prosjekter, skrevet artikler i bøker og senest i fjor vært med å redigere boken om Bamble kirke 175 år. Han er dessuten en skattet foredragsholder og kåsør.

Arne er en praktiker og en hjelpsom mann, som ikke er redd for å bli svart på fingrene. Han er stolt over sin bakgrunn fra bondemiljøet i Råde. Familien med barn, svigerbarn og barnebarn står høyt i kurs. Gratulerer hjerteligst med 75-årsdagen!

Boe Johannes Hermansen, daglig leder i FBB