Arne Paulsen til minne

18.06.2021
Gunnar Prestegård, Alf B. Oftestad, Reidar Svoren og Boe Johannes Hermansen

Minneord

Arne Paulsen

Tidligere formann i FBB, Arne Paulsen, er død, 87 år gammel. Han sovnet stille inn - i troen på sin frelser, Jesus Kristus - på Gjøvik sykehus 9. juni. Med ham har vi mistet en kjær venn og medarbeider.

Arne ble født i Skien 23. september 1933, med handelsreisende Anders og husmor Lilly Paulsen som foreldre. Han ble tidlig aktiv i indremisjonsforeningen på Hauges Minde, hvor det var et stort og godt miljø for alle aldersgrupper.

Arne startet på teologistudiet på MF i 1952 og tok embetseksamen i 1958, med praktikum året etter. Under studietiden var han ansatt som ungdomssekretær i Langesundfjorden Indremisjonsselskap (IM) og etter feltpresttjeneste i 1959, var han tilbake i Telemark som ungdomsprest i NKSS kombinert med stilling i IM. I 1962 ble han ungdomssekretær i Trøndelag Indremisjonskrets, før han to år senere ble redaktør i Indremisjonsselskapets hovedorgan, «For fattig og rik».

I 1970 startet han opp som sokneprest i Sogndal, hvor han også en tid var prost. I 1979 kom han tilbake til Østlandet, hvor han ble sokneprest i Østre Toten. I 1988-89 hadde han permisjon fra sokneprest-stillingen for å arbeide som journalist i Dagen ved avisens Oslo-kontor.

I 1989 kjøpte Arne og hans kone Babben (Kari Berit Hoel) tidligere Mengshoel hotell på Sjusjøen som de drev sammen med sine sønner som Hoelsgård hotell fram til 1994, da de måtte gi seg på grunn av Arnes sykdom. 

Året etter flyttet ekteparet til den spanske solkysten hvor de bodde frem til 2019. På Gjøvik hadde de leilighet i Marcus Thranes gate. 

Ved Arnes side sto alltid Babben, som betydde så utrolig mye for ham. Ekteparet har fått tre barn, Harald, Anders og Ivar. Familien opplevde et hardt slag i 2015 da Anders plutselig døde av sykdom.  

Arne gav også av sin tid og sine krefter til blant annet representantskapet for NLA, hovedstyret i Indremisjonsselskapet (1971-80), og Midtre Sogn Indremisjonskrets, hvor han var formann. I For Bibel og Bekjennelse var han formann i tiden 1981-83, og betydde også mye. 

Arne var en dyktig teolog og forkynner, som var tro mot Bibelen og bekjennelsen og opptatt av de lutherske grunnsannheter. Han var villig til å kjempe for sannheten, var uredd og ikke opptatt av eget skinn og karriere. Han påpekte blant annet den store utglidningen i Den norske kirke, for eksempel når det gjelder dåpspraksis. 

Arne var ikke bare tydelig og prinsippfast, men også humørfylt. Han hadde et vidt interessefelt, ikke minst knyttet til sport og kultur, og kunne møte alle mennesker med positiv interesse.  

Arne var også en dyktig skribent. Han utgav et hefte om 1 Mosebok 1-11 i Bibelskolens brevkurs og skrev andaktsboken «Liv av Ordet» på Luther forlag. De siste årene arbeidet han med et manus om Johannes-evangeliet.

Arne var ikke bare tro mot Guds ord og sin familie, men også mot sine venner, helt fra barndom- og ungdomstiden. Det er vemodig at han nå er død. Vi vil takke for alt han fikk bety gjennom sitt lange liv.

Nå har Arne fullført løpet og bevart troen. Vi vil omslutte Babben og familien i våre bønner. Fred med Arne Paulsens gode minne.


Gunnar Prestegård, Alf B. Oftestad, Reidar Svoren og Boe Johannes Hermansen