Artikkelserie på tre om den nye liturgien i Den norske kirke

I en serie på tre artikler omtaler Ole Fredrik Kullerud viktige aspekter ved den aktuelle liturgireformen i Den norske kirke (Dnk). Den første artikkelen omhandler dåpen, den andre artikkelen omhandler nattverden, mens den tredje og siste artikkelen omhandler høymessens struktur, generelle forhold ved reformen og Ordets liturgi.

Artikkel I og II er først publisert i tidsskriftet Lære og liv, henholdsvis nr. 3 og 4 år 2012. Artikkel III publiseres her for første gang.

Artiklene kan lastes ned i venstre margen.