Augustana-liturgien

01.10.2018
Kåre Svebak
Gudstjeneste Liturgi

Ordning for høymessen. Oppdatert 1. januar 2019.

Kåre Svebak

Liturgien kan lastes ned via lenken i venstre margen.