Augustana-liturgien

01.01.2020
Kåre Svebak
Gudstjeneste Liturgi

Ordning for høymessen.

Kåre Svebak

Liturgien kan lastes ned via lenken i venstre margen.

 

Oppdatert 2. april 2020.