Augustinus – Vägen och målet

14.12.2023
Dagfinn Stærk
Bokomtale Augustin Filosofi Teologi Teologihistorie Historie Kirkehistorie Oldkirken

Bokanmeldelse

Augustinus – Vägen och målet

Augustinus – Vägen och målet

Christian Braw

Artos & Norma Bokförlag, 2023

434 sider

«Augustinus är en av giganterna i det moderna Västerlandets utveckling.» Slik åpner Christian Braw sin bok Augustinus – Vägen ock målet. Ja, Augustin har ikke bare preget vår teologi og filosofi, men også vårt samfunn i mye større grad enn de fleste er klar over. Samtidig er manges kunnskap om Augustin ganske overfladisk. Men for dem som ønsker å få en dypere forståelse av Augustin, hans skrifter og tenkning, er det all grunn til å ønske Christian Braws bok velkommen. Den er en sammenfatning av hans 40 års studier om Augustin.

På mange måter oppsummerer Augustin oldkirkens teologi og drøfter dens problemstillinger. Men skal man forstå Augustin – og også mye av oldkirkens teologi – er vi avhengig av å sette det inn i en historisk sammenheng, ikke minst når det gjelder datidens filosofiske problemstillinger. Dette gjør Christian Braw på en grundig måte, og han tar oss med på en gjennomgang av en rekke av Augustins bøker og problemstillinger, og han trekker også en del linjer videre opp gjennom historien.

Augustins omvendelse er godt kjent. Et barns ord fikk ham til å lese et av Paulus’ brev, og det ga ham en helt ny retning i livet. Men det han leste, handlet verken om Guds store nåde eller Jesu død for oss på korset. Tvert imot handlet det om å si fra seg kjødelige lyster og leve et nytt liv. Hvorfor dette var så avgjørende for Augustin, kommer fram i to samtaler Augustin fikk skrevet ned i tiden mellom omvendelsen og dåpen. Hva er et lykkelig/godt liv, og hva er tilværelsens gode ordning?

For meg var det klargjørende å få en innføring i datidens filosofiske debatt som bakgrunn for disse skriftene. Augustin fant ut at vi må bygge våre liv på det som er fast og sikkert i tilværelsen, nemlig Gud. Dette kan vi bare gjøre hvis vi legger fra oss et liv der vi søker etter kortvarig lykke og heller søker den lykken som er evig og holdbar, nemlig det kristne liv. Nyttig lærdom også for vår tid.

Mange filosofer på Augustins tid var skeptiske til at man virkelig kunne nå fram til enn full erkjennelse om tingene. Men Augustin var overbevist om at det går an å finne Sannheten, det faste og trygge vi kan bygge våre liv på. For ham gikk veien til kristen tro via platonismen. Her lærte han at bak de ytre tingene bør man søke de sanne, faste verdier. Men der Platon mente at virkeligheten var en idéverden, ble det avgjørende for Augustin å se at med inkarnasjonen, at Gud var blitt menneske i Jesus Kristus, var denne virkeligheten kommet til oss. Braw peker også på at Augustin senere i livet tok en ny gjennomgang av sine tidlige skrifter, nå mer fundert i den bibelske åpenbaring enn han var i sine første år etter omvendelsen.

Bokens lengste kapittel er en lengre gjennomgang av Augustins bok Om Ånden og bokstaven som omhandler Pelagius’ lære og hva som var galt med den. Braw viser at hos Augustin betyr ord som ‘rettferdighet’ og ‘nåde’ litt annet enn vi er vant til i dag. Han avslutter så med et sideblikk på Luther som selv hadde vært augustinermunk og som satte Augustin høyt, men som ut fra datidens situasjon bruker ordet nåde på en litt annen måte enn Augustin. Veldig interessant, et avsnitt som både kan føre til videre refleksjon og debatt.

Mye godt kan sies om Augustin, også gjennom Braws mange dypdykk i hans filosofi og teologi. Men forfatteren evner også å se Augustin i et mer kritisk lys. Han peker på at Augustins syn ikke i alle spørsmål også er kirkens lære. Augustin mente da heller ikke at man skulle tro en ting bare fordi han hadde sagt det.

Gjennom 17 kapitler gir Christian Braw en god innføring i Augustins forfatterskap og tankeverden. Undertegnedes fant iallfall mange interessante innfallsvinkler og nyttige forklaringer. Jeg skal villig innrømme at filosofi aldri har vært mitt sterkeste felt. Men nettopp derfor føler jeg at en slik bok er viktig. Den hjelper meg ikke bare til å forstå Augustin bedre, men også å forstå bakteppet for mye av oldkirkens teologi og problemstillinger. Boken krever litt konsentrasjon og fører til mange refleksjoner. Men for dem som ønsker å gå litt i dybden og lære litt mer, er dette absolutt en bok å anbefale.