Bachkantater

27.11.2020
Sigmund Hjorthaug
Musikk Kirkeåret Kirkemusikk kantater Bach

For et helt kirkeår

Hva er en kantate?

En kantate består av flere sanger som er satt sammen til en enhet. Det kan være både korsanger og solosanger. Bach skrev mange kantater som ble sunget under gudstjenesten. I Leipzig hvor han var organist skrev han en ny kantate for hver søndag og helligdag i året. Det gjorde han i fem år. Det vil si at han har laget over 300 kantater i kirken. 100 av dem er gått tapt, så vi har 200 kirkekantater av ham i dag. Bach har dagens evangelium som utgangspunkt når han lager sine kantater. Det kan være en salme som berører dagens tema, han kan bruke bibeltekster eller andre tekster som noen har skrevet for ham. Bach er opptatt av å forkynne evangeliet gjennom sine kantater. De ble alltid sunget etter at evangeliet ble lest. Deretter kom kantaten som en liten preken i sang. Så ble evangeliet lest igjen og presten holdt dagens preken. 

Hvorfor skal vi høre Bachs kantater i dag?

Bach var lutheraner. Selv hadde han Luthers samlede verker i sitt hjem. Han kjente godt til den lutherske lære. Den lutherske lære kommer tydelig frem i hans kantatetekster. Han hadde også en meget stor interesse for den lutherske salme og bruker den rikelig i sin kirkemusikk. Han formår med sin musikk å formidle evangeliet som ingen annen komponist kan gjøre. Derfor vil en luthersk kristen ha stort utbytte av å lytte til hans musikk. Noen kan synes musikken fra denne tid virker noe uvant. Da kan det være lurt å starte med de enkle korsangene som han alltid avslutter kantatene med. Vi synger salmer på samme måte i kirken – selv om vi ikke gjør det flerstemt!

Utvalgte kantater for hele kirkeåret

Nedenfor følger forslag til en bestemt kantate for hver søndag som vi kan lytte til. Alle Bachs kantater knytter an til å den første tekstrekke som vi har i vår kirke. De hadde kun en tekstrekke på Bachs tid. Tekstene er oversatt til norsk, og er hentet fra en hjemmeside om Bachs kantater. Musikken er hentet fra Youtube, og jeg har prøvd å finne den innspilling jeg synes er best. 

fortsetter i vedlegg