Bagatelliseringens problem

16.01.2008
Jan Bygstad
(Ressurser) Læretukt