Begrepet ekteskap

15.02.2017
Ferdinand Wyller
Aktuell kommentar Ekteskap

I vår tanke opererer vi med noe som kalles begreper. Et «begrep» er en enhet av kunnskap formet av en entydig kombinasjon av egenskaper.

Et begrep er en klart avgrenset forestilling om det vesentlige ved noe. Begrepet «julenisse» betegner for eksempel en snill gammel mann med langt, hvitt skjegg, røde klær, - og han er gavmild. Forandrer man for mye på disse egenskapene, blir begrepet meningsløst, og man sitter igjen med forvirrede og skuffede barn.

Man kan si det er diskriminerende at ikke en snauklippet mann i dress får oppleve gleden av å være julenisse, for han kan være vel så snill som noen annen. Men dersom en slik praksis ble etablert, parallelt med den gamle, ville vår nye «julenisse» da bare eksistere i kraft av å suge kraften ut av den gamle forestillingen.

På samme måte har begrepet «konge» sine klare konnotasjoner. Eksistensen av en konge og et kongehus er diskriminerende. Men uten denne diskrimineringen vil begrepet opphøre, og samtidig hele institusjonen. Uansett hva man mener om monarkiet: I svært mange tilfeller er en form for diskriminering i betydningen «å skjelne, å differensiere» helt avgjørende. Likestilling og utjevning vil ofte være ensbetydende med utslettelse av enkelte begreper.

Slik også med «kjønn» (på engelsk «sex»). Dette begrepet stikker dypt i vår bevissthet. Det latinske ordet «sexus» henger sammen med verbet «secare», som nettopp betyr «å skille», jfr. de to delene av menneskeheten. Hva skjer med begrepet dersom dette skillet fjernes?

Vi ser altså at adskillelse, en form for diskriminering og avgrensning, er helt avgjørende for å kunne gripe tilværelsen og for å kunne danne seg begreper om den. Den som fornekter dette, bidrar derfor sterkt til dekonstruksjonen av det menneskelige univers. Dette burde Kirkemøtet ha tenkt på før de i likestillingens og «kjærlighetens» navn vedtok en liturgi og en teologi som tømmer begrepet «ekteskap» for sitt grunnleggende innhold. For, i likhet med andre begreper er også «ekteskap» en enhet av kunnskap formet av en entydig kombinasjon av egenskaper.

Ferdinand Wyller

Forfatter og kunstner