Bengt Hägglund – en av de store i nordisk teologi

14.03.2015
Knut Alfsvåg
Aktuelt

For flere generasjoner av skandinaviske teologer har Bengt Hägglund vært en sentral person.

For flere generasjoner av skandinaviske teologer har Bengt Hägglund vært en sentral person. Mesteparten av sitt yrkesaktive liv var han professor i kristendommens idehistorie ved Universitetet i Lund. Han var aktiv som reformasjonsforsker og var en av de virkelige kjennere av den lutherske ortodoksi. En periode var han også vikarlærer ved Misjonshøgskolen. For få dager siden fikk vi beskjeden om at han nå var gått bort. Det er ingen oppsiktsvekkende beskjed å få når det gjelder en person som ble født i 1920. Men når en så ruvende skikkelse ikke lenger er blant oss, kjennes det likevel forunderlig tomt.

Hägglund hadde et omfattende forfatterskap. Blant studenter er han nok likevel best kjent som forfatter av læreboken Teologins historia. Den ble første gang utgitt i 1956, og er siden blitt oversatt til blant annet tysk, engelsk, russisk og portugisisk. Det er en på en gang konsis og detaljert gjennomgang av de viktigste skrifter og personer i den kristne tenkningens historie, skrevet av en som både kjente stoffet og visste det var viktig. Alle lærebøker kan gi en form for oversikt, men her får vi ikke bare oversikt, men også detaljene formidlet med presisjon og forståelse. Derfor har jeg ovenfor mine studenter ofte omtalt akkurat den boken som den viktigste boken i teologistudiet nest etter Bibelen; den som kan Bibelen og sin Hägglund, står sjelden fast! Den kan være krevende som lærebok, av og til kanskje vel krevende, ikke minst for norske studenter som ikke alltid trives så godt med å lese svensk. Men den har utrolig mye å gi for den som bruker tid på den!

Vi som kjente Bengt Hägglund, husker ham imidlertid ikke bare som forsker og lærebokforfatter, men også som et medmenneske det var en stor glede å bli kjent med; innsiktsfull, vennlig, positiv, omgjengelig og presis. Han hadde en tydelig teologisk profil som han ikke var redd for å løfte fram. Men han gjorde det med saklighet og respekt også overfor dem han var dypt uenig med. Derfor var han også en som ble sett opp til av alle.

Som kjenner av den lutherske ortodoksi satte Hägglund Kingo høyt. Hans favorittsalme var da også en Kingo-salme som er godt kjent også i Norge: Skriv Dig, Jesus, på mit hjerte, Du min konge og min Gud! At ej lyst, ej heller smerte Dig förmår at slette ud! Denne indskrift på mig sæt: Jesus udaf Nazaret, den korsfæstede, min ære og min salighed skal være!

Skriv Dig, Jesus, på mit hjerte,

du min konge og min Gud!

at ej lyst, ej heller smerte

dig formår at slette ud!

Denne indskrift på mig sæt:

Jesus udaf Nazaret,

den korsfæstede, min ære

og min salighed skal være!

22. november 1920 - 8. mars 2015

Minneord i tidsskriftet Logia: The Grand Old Man Of Swedish Theology, Bengt Hägglund