Bergprekenen 4

04.04.2013
Ragnar Andersen
Bergprekenen Bibeltime

Denne bibeltimen er den fjerde bibeltimen i en rekke på åtte bibeltimer om bergprekenen. Den ble holdt 19.03.2013 på Missingmyra bedehus.

...Ragnar Andersen - Bergprekenen 4...

Bergprekenen av Carl Heinrich Bloch [Public domain], via Wikimedia Commons.