Bergprekenen 5

12.05.2013
Ragnar Andersen
Bergprekenen Bibeltime

Denne bibeltimen er den femte bibeltimen i en rekke på åtte bibeltimer om bergprekenen.

...Bergprekenen 5...