Bertil Andersson ny tilsynsmann

04.04.2019
Bertil Andersson
Aktuelt

Bertil Andersson (44) er valgt til ny tilsynsmann i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). Han etterfølger Rolf Ekenes, som går av med pensjon til sommeren etter åtte års tjeneste som tilsynsmann.

Bertil Andersson

I uravstemningen blant DELKs medlemmer fikk Bertil Andersson 66 prosent av stemmene. Den andre kandidaten, Ulf Asp, fikk 30 prosent, mens tre prosent var blanke.

Bertil er født og oppvokst utenfor Gøteborg. Han er utdannet teolog og har gjort tjeneste som misjonær i Mongolia utsendt av DELK og NLM. Bertil var stedlig representant og leder for arbeidet på feltet de siste årene. I Norge har han vært prest i DELKs menighet i Skien. Bertil er gift med Gunn, og de har tre barn. Familien er bosatt i Sandefjord. Han tiltrer sin nye tjeneste 1. september. Vigslingen av den nye tilsynsmannen skjer i forbindelse med Sankthansstevnet og generalforsamlingen på Gjennestad 21.-23. juni.

I et separat valg til visetilsynsmann, som skjedde på siste rådsmøtet i DELK, ble Boe Johannes Hermansen valgt til visetilsynsmann. Både valget av tilsynsmann og visetilsynsmann gjelder for en femårsperiode.