Bevis for sannheten

15.11.2018
Dagfinn Stærk
Aktuell kommentar Bibelen Erfaring Tro Sannhet Gudsbevis

Jesus er Sannheten. Med stor S. Han er også Veien og Livet. Også det med store forbokstaver. Men hvordan kan vi overbevise andre om det?

Dagfinn Stærk

Filippinenes president Rodrigo Duterte hisset på seg landets kristne da han nylig kalte Gud «dum». Nå vil han trekke seg hvis noen kan bevise at Gud eksisterer. Ja, kan vi det?

Det finnes mange forsøk på gudsbevis. Videre finnes det mange ting som peker i retning av at Bibelens fortellinger om Jesus er autentiske og sanne. Noen lar seg overbevise på denne måten, men langt fra de fleste. Men det finnes også andre veier å gå.

Da Jesus ble utfordret til å komme med bevis for at han virkelig var utsendt fra Gud, svarte han: «Min lære er ikke min, men kommer fra ham som har sendt meg. Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud. (Joh 7,16)»

I sine fire bøker med gjennomgang av Bibelen, skriver Per Lønning, med henvisning til Blaise Pascal:

I stedet for å leve utfra din manglende tro, skal du leve som du ville ha gjort dersom du trodde. Lev som om Gud er virkelig, og du skal få se at han blir virkelig for deg! Hvordan kan du vente å bli overbevist om hans virkelighet så lenge du hele tiden lever som om han var uvirkelig? Søk Guds hus, bøy dine kne, be dine bønner, bryt med dine gudløse vaner – og se hva som skjer! … Hvordan kan vi tro så lenge vi gjør Gud til teori – en tanke uten betydning for våre daglige liv?

Det snakkes ofte om «learning by doing». Vi lærer ved å praktisere. En kirurg må ha mye teoretisk kunnskap, men først og fremst blir han en god kirurg ved å operere. På samme måte er det med kristenlivet. Hvis man venter til man har forstått alt for å bli kristen, kommer man kanskje aldri til å begynne å praktisere. Men begynner vi med å gjøre Guds vilje så langt vi ser det, vil Guds sannhet bli klarere og klarere for oss. Vi lærer ved å praktisere. Hvis noen sier til oss: Jeg kan ikke bli en kristen fordi det er så mye ved den kristne lære jeg ikke forstår, og jeg må vente til jeg forstår det hele, da kan vi svare: «Du kommer aldri til å forstå det hele. Men hvis du begynner her og nå med å prøve å leve det kristne liv, vil du ganske sikkert forstå mer og mer av det ettersom dagene går.»

Noe av det som overbeviste mange om den kristne sannheten i kirkens første århundrer, var de kristnes livsførsel.

De har Jesus Kristi bud preget i sine hjerter og holder seg til dem, i forventning om de dødes oppstandelse og livet etter dette. De bryter ikke ekteskapet, de driver ikke hor, de vitner ikke falskt og de begjærer ikke andres eiendom, men ærer far og mor, elsker sin neste, dømmer med rettferdighet, og det de ikke vil skal gjøres mot dem, gjør de ikke mot andre. … de er saktmodige og milde og avholder seg fra all uren omgang og enhver form for lastefullhet. … De er rede til å ofre livet for Kristus og holder urokkelig fast ved hans bud, idet de lever fromt og rettskaffent, slik som Gud Herren har pålagt dem. (Aristides apologi, ca. år. 140)

Jeg tror nok ikke at jeg klarer å overbevise Filippinenes president Rodrigo Duterte om Guds eksistens. Det er nå engang slik at den som ikke vil tro, men heller gjør hjerte og sinn hardt, får stort sett lov av Gud å være i fred. Men den som vil søke sannheten og åpner seg for at Jesus virkelig kan være Guds Sønn, han vil ofte finne ut at Jesus virkelig er Sannheten. Jesus Kristus taler også i dag til menneskene, gjennom sitt ord og ved sin Ånd – og gjennom oss.