Bibel- og bekjennelsesdager

30.04.2024
Boe Johannes Hermansen
FBBs arrangementer DELK Bibel og bekjennelse Bibelbruk Bibelen Bibeltime Bibeltillit Bibellesning Luthersk tro Luthersk tro og bekjennelse Luthersk teologi

Kunngjøring

Bibel- og bekjennelsesdager 23. – 25. aug. 2024.

Tema:

«– ikke filosofenes Gud, men Abrahams, Isaks og Jakobs Gud –» (Åpenbaringens Gud har ikke forandret seg …) 

Bibel- og bekjennelsesdagene er et samarbeid mellom DELK Bergen og FBB (For Bibel og Bekjennelse). I år vil vi konsentrere oss om at Gud har åpenbart seg og sier «Se, her er jeg!» (Jes 52,6). Det er alene ved at Gud har åpenbart seg for sine hellige – formidlet til oss i Den hellige skrift – at vi kan lære Ham å kjenne og stå i fortrolig samfunn med ham. Gjennom åpenbaringen kjenner og bekjenner vi Den Hellige og Treenige, Den levende, og den eneste sanne Gud, som er den samme fra begynnelsen til enden.

Praktiske opplysninger: Påmelding innen 18. aug. til Boe J. Hermansen, bojohermansen@gmail.com (mob: 996 12 822).

Spørsmål kan rettes til Jon Tore Lie, jotol@online.no eller Øystein Rønhovde, oroenhov@online.no 

Deltakeravgift: Kr. 500, Studentpris: kr. 200. Kun fredag: kr. 200, kun lørdag: kr. 400.

Overnatting: Det er mange ulike overnattingstilbud i Bergen sentrum, flere av dem i nærheten av kirken. Nærmeste mulighet er Scandic Bergen City.

STED: Hele konferansen vil foregå i DELK-kirken i sentrum av Bergen. Adresse: Rosenbergsgt. 1, 5015 Bergen 

Foredrag og bibeltimer:

Fredag 23. aug.:

18.00: Velkomst. Registrering

18.30: Jan Bygstad: Gud er ikke filosofenes Gud, men Abrahams, Isaks og Jakobs Gud! (Pascal).

19.30: Pause

20.00: Ingvald A. Kårbø: Et helbibelsk gudsbilde (2Mos 34)

21.00: Kveldsbønn. Slutt

 

Lørdag 24. aug.:

09.30: Velkomst. Morgenbønn

09.45: Mikkel Vigilius: Offerets bjerg. (1Mos 22).

10.45: Pause

11.00: Bengt Birgersson: Bønnen i GT og NT: – Luk 1,46ff og 1,67ff..

12.00: Pause. Lunsj.

13.00: Jan Bygstad: Jes 51,1f: Abrahams tro. Rom 4 og Gal 4; Hebr 11

14.00: Pause

14.15: FBBs generalforsamling

Ca. 15.30: Pause

17.00: Ingvald A. Kårbø: Jes 46,10: Begynnelsen og enden: 1Mos 1 og 12 til Åp 7 og 21-22

18.30: Kulturkveld

 

Søndag 25. aug.:

11.00: Høymesse i DELK-kirken. Avskjedsgudstjeneste for Jan Bygstad.

13.00: Etterfølgende samvær

Mer info i pdf til venstre