Bibel- og bekjennelsesdager

25.04.2023
Boe Johannes Hermansen
FBBs arrangementer FBB lokallag DELK For Bibel og Bekjennelse Bibeltekster Bibellesning Bibeltillit Bibel og bekjennelse Bibelbruk Bibeltime Bibelen Foredrag Undervisning Jesus Skriftsyn Apostler Menneskesyn Luthersk tro Luther Luthersk teologi

Kunngjøring

Bibel- og bekjennelsesdager 24. – 27. aug. 2023

Bibel- og bekjennelsesdager 24. – 27. aug. 2023

Tema: «Mine får hører min røst» (Joh 10,27)

(Om forholdet til Bibelen og bibelsynet)

 

Foredrag og bibeltimer:

 

Torsdag 24. aug.:

18.00: Velkomst. Registrering

18.30: Jan Bygstad: Jesus og Skriften. Skal vi ha et annet forhold til Bibelen enn Jesus og apostlene?

19.30: Pause

20.00: Preben Skov Jensen: Bibeltime over Salme 1.

21.00: Kveldsbønn. Slutt

 

Fredag 25. aug.:

18.00: Velkomst. Registrering

18.30: Torbjörn Johansson: «Du har ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som hører mennesker til! (Matt 16,23) Bibelsyn og menneskesyn.

19.30: Pause

20.00: Brandt Klawitter: Bibelen og skapelsen/skapelsesordningene hos Luther.

21.00: Kveldsbønn. Slutt

 

Lørdag 26. aug.:

09.30: Velkomst. Morgenbønn

09.45: Preben Skov Jensen: Bibelens inspirasjon og autoritet. Er Bibelen tidsbestemt? Hva skjer i kirken når deler av Bibelen fornektes?

10.45: Pause

11.00: Knut Alfsvåg: Bibelen uten filter. Tilbake til en førmoderne lesning av Skriften.

12.00: Pause. Lunsj

13.00: FBBs bekjennelsespris tildeles

13.30: Torbjörn Johansson: Skriften allena? Om Skriften i bekännelsen och bekännelsen i Skriften.

14.30: Pause

14.45: Jan Bygstad: Bibeltime over Salme 119: Inn i Skriften.

15.45: Pause

16.15: FBBs generalforsamling

 

Søndag 27. aug.:

11.00: Høymesse i DELK-kirken. Preken v. Benjamin B. Anda.

 

Arrangør: DELK Bergen og FBB

Sted: DELK-kirken, Rosenbergsgt.1, 5015 Bergen

 

Nærmere opplysninger/påmelding etc. kommer senere