Bibel- og bekjennelsesprisen til Masvie

29.10.2021
KPK og FBB
Bekjennelsespris For Bibel og Bekjennelse Forkynnelse Forsamlingsarbeid Forfatter Prest Kirke Lære Luthersk tro Lutherske kirkesamfunn Luthersk teologi Luthersk tro og bekjennelse

Hederspris

HEDRES: Torkild Masvie, biskop i Den lutherske kirke i Norge, ble tildelt Bibel og bekjennelsesprisen av FBBs daglige leder Boe Johannes Hermansen etter gudstjenesten i Messiaskirken søndag 24. oktober. FOTO: Alf Danbolt

Biskopen i Den lutherske kirke i Norge, Torkild Masvie, får prisen for sitt pionerarbeid, sin kreativitet og profilering av lære- og bekjennelsesspørsmål.

Bekjennelsesbevegelsen For Bibel og Bekjennelse (FBB) delte ut prisen i Messiaskirken søndag 24. oktober.

– Torkild var for 16 år siden, uten noe økonomisk sikkerhetsnett for sin egen del, med å starte Messiaskirken i Oslo. Frivillig gav Torkild avkall på sikre arbeidsforhold for å kunne etablere en menighet basert på Bibel og Bekjennelse. Han har vært en pionér ved å starte opp en ny menighet som teltmaker, sa daglig leder i FBB, Boe Johannes Hermansen, under utdelingen.

Masvies rolle i oppstartingen av utdanningsprogrammet Ad-Fontes, et utdanningsprogram for pastorer på klassisk luthersk grunn, ble også nevnt i talen.

– Her har Torkild vist stor kreativitet og gjennomføringsevne med små ressurser, sier Hermansen.

Også Masvies innsats for å utgi et grundig hefte om barnet i mors liv fra unnfangelsen av, og fått det spredt vidt omkring, samt hans publikasjon PREK – med praktiske innspill til prekenen, prekenforberedelse og prekenrefleksjon, ble trukket fram.

Prisen består av et diplom, en blomsterbukett og et pengebeløp.

FBBs Bibel- og bekjennelsespris er opprettet for å stimulere til aktivt arbeid med og for Bibelens lære og kirkens bekjennelse. Prisen uttrykker anerkjennelse for en særlig innsats for, eller profilering av lære- og bekjennelsesspørsmål. Den kan påskjønne vist innsats og dugelighet og gi oppmuntring og støtte til å fortsette med dette. Prisen kan tildeles en person, organisasjon eller institusjon.

Tidligere har seks personer mottatt prisen: Øivind Benestad (2009), Børre Knudsen (2010), Jon Kvalbein (2012), Thor Henrik With (2013), Anne Marie Bergan (2015) og Jan Bygstad (2019).

Av KPK og FBB