Bibel og naturvitenskap: Den første trosartikkel i dag

Foredrag om Bibelen og naturvitenskapen av Ragnar Andersen i regi av FBB Østfold 9. september 2014.

...Bibel og naturvitenskap...

"Den virkelighetsoppfatning vi som troende mennesker har, er i diamentral motsetning til den materialistiske, som preger den moderne vantro. Motsetningen kan ligge latent, for på det umiddelbare sanseplanet oppfatter troende og vantro de samme tinga og kan tale fredelig om det. Men når det kommer til tolkning av den virkelighet som vi inngår i, blir motsetningen åpenbar. Vi tror på Gud," skriver Ragnar Andersen i innledningen til dette foredraget som ble holdt i regi av FBB Østfold 9. september 2014.