Bibelen i forkynnelsen

10.06.2016
Harald Kaasa Hammer
Forkynnelse Bibelen

Manus til foredrag av Harald Kaasa Hammer i anledning FBB-helg i Namsos 27. - 29. mai 2016.

Manuset kan lastes ned som Power Point-fil fra lenken i venstre margen.