Bibelens ufeilbarlighet

07.09.2014
Åse Næss
Aktuell kommentar Bibelen

Det kan se ut til at jihadistenes kaldblodige herjinger har skapt en holdning i samfunnet til å ta avstand fra all religiøs ytterlighet. «Nå ser vi hvor galt det kan bære av sted!» - sies det, og man trekker en parallell mellom Bibelsk fundamentalisme og ekstrem islamisme.

Herren vår Gud er kjærlighet, fra gammel tid kalt «Guden som ser». Han ser oss, ser hvert menneske, ser hver som lider, ser hver eneste jihadist og elsker ham eller henne som sin øyensten. Gud være lovet som ga sin egen Sønn til soning og forsoning! Å få nåde til å høre om og ta imot denne frelsen er avgjørende for enhver.

Å søke å nå inn til dypere innsikt i den kristne tro går gjennom å søke Bibelens ord slik det står; å la seg selv slipe mot ordet, og ikke slipe ordet etter egne tanker. Guds tanker er langt fra våre. Slik sett blir sann kristendom i bunn og grunn ekstrem og må ikke foraktes, snarere etterstrebes.

Å diskutere naturvitenskapens analyseresultater med Bibelens beretninger bør nok likevel gjøres med varsomhet. Det kan være godt å la vitenskapen arbeide utfra sine egne premisser. Det står skrevet at jorden ble skapt på seks dager, og Adam ble formet av jordens muld. Jeg holder det for sant, selv om verden skal ha eksistert i milliarder av år i henhold til vitenskapelige analyser. Jeg vil riktignok ha meg frabedt at mennesket blir regnet som en dyreart. Hvis vitenskapen får holde på lenge nok, tror jeg man etter hvert vil se en overenstemmelse med Bibelens beretninger. I mellomtiden kan det være nyttig og lærerikt å ha en fri naturvitenskap.

Kan det samme prinsippet i noen grad anvendes på bibelforskning? Menighetsfakultetet ser ut til å ha kommet i klemme mellom forskning og levende kristentro. Jeg har ikke forutsetninger for å si noe om den faglige kvaliteten på MF, men det kan synes vanskelig å ha en forsvarlig presteopplæring uten å holde hele Bibelen, Guds ord, for å være sant. Samtidig kan det tenkes at det er nyttig med en teologisk forskning der det ikke er satt opp rammer som resultatene skal passe inn i.

Man viser noen ganger til «gamle troshelter». Nederlenderen Corrie Ten Boom reiste i flere tiår verden rundt og vitnet på en enkel måte som ofte traff hjertene. Ved en anledning havnet hun etter en andakt midt i en diskusjon mellom øst-tyske teologer om Bibelens troverdighet. Da skar hun igjennom og viste til sjokoladeplatene de nettopp kritikkløst hadde fortært: Vel kan man analysere og vurdere innholdet, men sjokolade skal først og fremst spises og nytes!

Biskop Børre Knudsen, som selv foretrakk å studere ved det teologiske fakultet på Universitetet, skrev et dikt som gjenspeiler et veldig holdbart bibelsyn («Grunnsøylene» Credo 1995):

Din bibel er fra først til sist

et bilde av din Herre Krist,

og mens du leser, leker

Guds penn med mange streker,

Så det er vanskelig å si

hva disse strekene skal bli,

men hvis du bare holder på

og følger med, skal du forstå

at hver en strek er viktig,

for alle streker hører med

i bildet for at du skal se

din Herre Jesus riktig!

Vi som leser Bibelen slik den står (hva annet kunne vi gjøre), lar oss ikke overraske av det som skjer i Midtøsten. Ondskapens makt er stor, men Herren, Israels Gud, som er kjærlighet, våker over sitt ord og over hele sitt folk.