Bibelhelg 2024

02.01.2024
Boe Johannes Hermansen
Arrangement For Bibel og Bekjennelse FBB lokallag FBBs arrangementer FBB Bibelen Bibeltime Bibelbruk Bibel og bekjennelse

Aktuelt

FBB Bjørgvin Bibelhelg

Bibelhelg 26. - 28. jan. 2024

i regi av FBB Bjørgvin og DELK - Bergen

«Gudsfrykt og håp. Budskapet i 2 Peters brev»

Fredag 26.januar

18.30: «Alt som tjener til liv og gudsfrykt» (2 Pet1,1-11) v/Johannes Kleppa 19.30: Pause m/kaffe og te

19.45: «- minne om alt dere vet -» (2 Pet 1,12-21) v/Jan Bygstad 20.45: Kveldsbønn v/Benjamin Bj. Anda

21.00: Slutt

Lørdag 27. januar

10.00: Morgenbønn v/Benjamin Bj. Anda

10.15: De falske profeter (2 Pet 2,1-22) v/Jan Bygstad

11.30: Hvorfor står verden enda? Misjonen (2 Pet 3,1-9) v/Niclas Olsson

12.30: Varm lunsj

13.20: «Nye himler og en ny jord» Håp og forventning (2 Pet 3,10-18) v/Olav Rørtveit 14.30: Slutt

Søndag 28.januar

11.00: Gudstjeneste i DELK-kirken. Preken v/Niclas Olsson.

Liturg: Jan Bygstad. Offer til bibelarbeid. Kirkekaffe

 

* * * * * Alle møter holdes i DELK-kirkens lokaler i Rosenbergsgaten 1, 5015 Bergen

Deltakeravgift: Kr 300,- for hele helgen. Kr 150,- for fredag og kr 200,- for lørdag

Studenter kr 150,- (inkludert lunsj). Ingen påmelding!

TALERNE: Niclas Olsson, prest i Immanuelskyrkan, Gøteborg

Jan Bygstad, prest i DELK – Bergen/Håkonsund og formann i FBBs sentralstyre

Johannes Kleppa, styreleder i Misjon Sarepta, forkynner og bibellærer

Olav Rørtveit, forkynner, tidligere bibelskolelærer og prest

 

Hjertelig velkommen!