Bibelhelg med årsmøte i lokallaget i nord

10.03.2022
Jon Syver Norbye
FBB-Nord Hålogaland FBB lokallag FBBs arrangementer For Bibel og Bekjennelse

Årsmøte

Jon Syver Norbye, FBB Nord-Hålogaland

Under bibelhelga på Fjellheim bibelskole 4.-5. mars var Olof Edsinger invitert som taler. Han hadde som tema for timene: Dommen - evangeliets bortglemte dimensjon.

4. mars hadde Nord-Hålogaland lokallag sitt årsmøte. Her ble det gjenvalg av styret, som består av: Jon Syver Norbye (formann), Thor Fremmegård, Marit Gundersen, Pål Are Andersen og Eirik Samuelsen. Varamedlemmer er: Jarl Roar Simonsen (gjenvalgt) og Odin Johansen (ny). Eirik Samuelsen forsetter som revisor og Torstein Wiik i vervet som kasserer.

Årsmelding og regnskap for 2021 ble gjennomgått og godkjent. Erik Okkels, som er nestformann i sentralstyret, orienterte om aktuelle saker i FBB. Han minnet om to viktige konferanser på Fjellhaug i år: 22.- 23. april, med temaet: Hva gjør vi når kirken forlater Skriften? FBB’s forhold til Den norske kirke og lutherdommens stilling i Norge.

23.-24. september, med temaet: Guds folk og Pride-ideologien. Kjønnskamp, kulturkamp og kristen tro.

Jon Syver Norbye

(Referent)