Bibelhelg med Øyvind Samnøy

06.10.2021
FBB Nord-Hålogaland
Bibeltime FBB lokallag FBBs arrangementer FBB FBB-Nord Hålogaland

Opptak av tre bibeltimer

Øyvind Samnøy forkynner (NLM)

      FBB Nord-Hålogaland inviterer til Bibelhelg med Øyvind Samnøy fredag og lørdag 1.-2. oktober. 

 

Opptak:

1) 

2) 

3)