Bibeln och HBTQ

29.10.2021
Christian Braw
Bokomtale LHBTI Bibeltillit Bibeltroskap Bibelforskning Bibeltekster Bibeltolkning Bibelbruk Bibelforståelse Bibelsyn Guds Ord Menneskeverd Likeverd Likekjønnet ekteskap

Bokanmeldelse

HBTQ och Bibeln (STH Förlag)

Det är egentligen bibelfrågan, som är det mest brännande för Anders Gerdmar, när han tar upp frågan om andra sexuella relationer än man-kvinna inom äktenskapet. Hans bok har titeln HBTQ och Bibeln (STH Förlag). Han riktar sig till den svenska frikyrklighet, där Bibeln är central och avgörande och mottagen som Guds Ord, även om man dragit olika slutsatser, t.ex. i dopfrågan. För Anders Gerdmar är Svenska Kyrkan ett liberalt samfund, som lämnat den bibliska grunden. Här kan man sätta ett frågetecken, för detta är inte hela sanningen.

Han utgår alltså från att han har läsare och åhörare, som med stort allvar ställer sitt liv och sina församlingar under Ordets auktoritet, och samtidigt är detta något som han ser som hotat. Det mest akuta hotet är trycket från samhället vad gäller synen på sexualiteten. Därför lägger han ner ett noggrant arbete på att klarlägga Bibelns svar på denna fråga, och svaret är entydigt: sexualiteten hör hemma i äktenskapet mellan man och kvinna.

Anders Gerdmar är väl kvalificerad för att utreda frågan, han är docent i Nya Testamentet och väl bevandrad vad det gäller Gamla Testamentet. Han gör inte saken lätt för sig, och han för en diskussion med forskare som dragit andra slutsatser. Underrubriken till hans bok är: ”Svärdet genom svensk kristenhet.” HBTQ är nämligen frågan som avgör om man tar emot Bibeln som Guds Ord eller inte gör det. De texter ur Nya Testamentet, som han behandlar, är entydiga, likaså synen på man-kvinna i Gamla Testamentet. Den enda vägen förbi detta faktum är att förneka Bibelns enhet, att den hänger samman. Därmed är man ute på ett sluttande plan. Erfarenheten från Tredje riket lärde Wilhelm Stählin en viktig sanning: ”Ger man upp Bibelns enhet är man ett hjälplöst offer för tidsandan.”

Anders Gerdmar kan övertygande visa att enligt Bibeln är den sexuella relationen man-kvinna inom äktenskapet det normerande. Han fokus är, precis som Bibelns, handlingar, inte känslor eller böjelser.

Anders Gerdmar understryker att människan – oavsett böjelser – har samma värde som andra. Här kan man sätta ytterligare ett frågetecken. Talet om ”lika värde” förutsätter att människan har ett värde, som kan mätas. Här leder det svenska språket tankarna fel. Det som på svenska kallas ”människors lika värde” heter på andra språk mänsklig värdighet, och denna värdighet består i samma mänskliga rättigheter och samma mänskliga ansvar. Ur kristen synpunkt är frågan om värde främmande, där är istället relationen det avgörande för identiteten, nämligen relationen till Gud.

Anders Gerdmars bok ställer svensk kristenhet inför ett oundvikligt val. Antingen tar man emot Bibeln som Guds Ord även i denna fråga eller också gör man det inte. Wilhelm Stählins ord om att bli ”ett hjälplöst offer för tidsandan” kommer ur en djup och smärtsam erfarenhet av en totalitär samhällsanda. Vi har allt skäl att betänka den erfarenheten.

Christian Braw

Se også: https://sthforlag.se/shop/hbtq-och-bibeln/