Bli kjent med Philipp Melanchthon

24.11.2014
Ragnar Andersen
Melanchthon Luthersk teologi Kirkehistorie

Ragnar Andersen holdt dette foredraget 18. september 2014 på NLA i Bergen i regi av FBB Bjørgvin.

...Bli kjent med Philip Melanchton...

Philip Melanchton, malt av Lucas Cranach den eldre [offentlig eiendom], via Wikimedia Commons.