Bønn for våre myndigheter i ei urolig tid

29.03.2020
Thor Fremmegård
Aktuelt Bønn Koronaepidemi Myndigheter

En kristen er alltid kalt til å be for landets myndigheter uavhengig av politisk farge. Paulus taler om å be for «konger og for alle som er i høy stilling» (1. Tim 2,1-4). Bønnen har fokus både på livet her og nå, og på menneskers evige frelse. I vårt samfunn må «alle som er i høy stilling» på en særlig måte gjelde regjering og storting.

Thor Fremmegård

I vår «gamle» kirkebønn har det vært tenkt enda videre på myndigheter utover i verden: «Gi verdens statsmenn vilje og visdom til å fremme rettferd og fred og la samarbeidet mellom folkene ha fremgang.» 

Disse bønnene oppleves ekstra aktuelle i dag hvor vi opplever et sykdomsvirus som får langtrekkende konsekvenser for svært mange mennesker, både i vårt eget land og utover i hele verden.  

Når vi hører om samtaler, råd og tiltak fra ulike myndigheter i vårt eget land og i andre deler av verden, aner vi at situasjonen i dag er meget krevende.  Hva er de beste tiltak på kort og på lang sikt, for de mest sårbare grupper av mennesker og for de ulike deler av samfunnet totalt sett? Den har stor tillit til egen vurderingsevne, den som entydig kan si at han har alle de beste svarene.

Derfor kalles vi som troens folk til å be for de som har ansvar, at de må ta kloke valg og vi bør ha stor respekt for den vanskelige situasjonen de må forholde seg til.

Jeg synes det er trist å registrere enkelte kristne stemmer på sosiale medier som synes å mangle noe av denne respekten og nærmest demoniserer alt det myndighetene gjør. «De vil oss bare ondt»! Jeg synes også det vitner om et betydelig hovmod når noen sikkert synes å vite svaret på hvorfor Gud lar oss oppleve en slik pandemi. Og jeg tror det virker mest til spott av Gud blant «hedningene» når Visjon Norge åndeliggjør en alvorlig situasjon ved å si at en «tror på smitte ved Den Hellige Ånd og ikke på coronasmitte».

Det som er nevnt ovenfor, handler ikke om at vi ikke kan ha vekslende tillit til ulike politiske løsninger. Det er et absolutt gode at det finnes ulike stemmer i det offentlige rom, og at ulike små og store valg som tas, må etterprøves både på kort og lang sikt. Også her gjelder det at hvor alle tenker likt, tenkes det lite.

Men våre myndigheter bør merke at de har sin beste «støtte» fra troens folk. De vet at den som mangler visdom, må be om visdom fra Bibelens Gud. 

En kristen tror at det er himmelens Gud som har all makt og som har den store oversikten over hva som tjener til vårt beste, både her i livet og i evighetens perspektiv.  Vi tror også han styrer vår verden gjennom «verdens statsmenn» om de tror på Gud eller ikke. Vi tror ikke at «alt er forutbestemt». Mennesker på ulike nivåer er ansvarlige for ulike valg som tas. 

Men vi tror på den treenige Gud og vi tror på den kristne menighets betydning i denne verden. De troendes bønner er uvurderlige for vårt land, for våre myndigheter og for det som skjer i ei urolig tid. 

 

Thor Fremmegård, lærer Fjellheim Bibelskole

(Tidligere publisert i Dagen)