BoJo runder 70 år

21.03.2023
Jan Bygstad
Jubilant Prest Prestetjeneste Presteutdanning DELK For Bibel og Bekjennelse Media Normisjon Vennskap Tillit

Jubileum

Boe Johannes Hermansen 70 år

Prest og journalist Boe Johannes Hermansen – «BoJo» – i Råde fyller 70 år 7. februar. Vi er mange som er takknemlige for BoJo som venn og medarbeider, og vil glede oss sammen med ham og familien når han nå runder år.

Etter embetseksamen og praktikum ved Menighetsfakultetet 1980, ble han ordinert og begynte i tjeneste i Santalmisjon. Etter at Santalmisjon sluttet seg sammen med Indremisjonsselskapet og ble til Normisjon, har han fortsatt i tjenesten der frem til i dag. Det blir i alt vel 42 års arbeid i misjonens tjeneste. Ved siden av arbeidet i Normisjon begynte BoJo å arbeide som frilansjournalist i 1984. I alt har han i løpet av disse årene ha skrevet flere tusen intervjuer med jubilanter, og er muligens den som har skrevet flest nekrologer her til lands.

I 2010 gikk han ut av Den norske kirke, og var med å etablere en ny menighet i DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn) i Østfold. I 40% stilling har han som prest og forkynner vært sentral i oppbyggingen av menigheten her. Selv om han nå runder sytti, har han ikke tenkt å legge inn årene. Han er fortsatt vital og har pågangsmot og arbeidslyst, og menigheten får beholde sin hyrde i enda noen år. I DELK er han visetilsynsmann, og har også flere tillitsverv i kirkesamfunnet.

Noe av det som kanskje sterkest har preget BoJos tjeneste, er arbeidet i FBB (For Bibel og Bekjennelse). Her begynte han som sekretær 1978 – og etter hvert også som daglig leder, en stilling han har hatt helt frem til i dag – i 45 år! Disse mange års tjeneste understreker en sentral side ved BoJo som menneske og medarbeider: Trofasthet. De mange år med styrearbeid, sakspapirer og organisering er noe som ikke har trettet ham ut. Godt humør og stor tålmodighet går igjen i alt han gjør, og det er alltid orden og ryddighet. Utallige timer er lagt ned i tjenesten i FBB, nå sist i arbeidet med organiseringen av konferansen «Disippelskap i en kjønnsnøytral tid». Uten BoJo som fast punkt hadde FBB neppe vært det som det er i dag: Med et lite smil sier han gjerne at han har påminnelsens nådegave.

BoJo har stått bak og vært redaktør for flere festskrifter – sist også for undertegnede. Det er med takknemlighet for hans trofaste vennskap og tjeneste vi ønsker ham til lykke og all Guds velsignelse for dagen og veien videre.

Han er gift med Jorunn født Hovland. De har fem barn, fem svigerbarn og 11 barnebarn.

Jan Bygstad, formann i FBB