Bok om Melanchthon

18.01.2020
Boe Johannes Hermansen
Aktuelt

Flere og flere fagtidsskrift er nå blitt åpent tilgjengelige på nett. Det gjelder f. eks. Teologisk Tidsskrift.

Ragnar Andersen

Siste nummer av tidsskriftet inneholder blant annet Knut Alfsvågs anmeldelse av Ragnar Andersens bok om Melanchthon: Concordia Ecclesiae: An Inquiry into Tension and Coherence in Philipp Melanchthon’s Theology and Efforts for Ecclesiastical Unity, Especially in 1527-1530.