Brev fra preses til Carissimi

08.06.2016
FBB
Carissimi

Brevet er et svar på to brev fra initiativtakerne til Carissimi, datert 31. januar 2012 og 5. mars 2012.

Brevet kan lastes ned fra lenken i margen.